La Dessalinienne

From TLP
Jump to: navigation, search
Flag of Haiti
La Dessalinienne (Dessalines Song, Kreyòl: La Desalinyèn ) is the national anthem of Haiti. It is named in honor of the revolutionary general and first ruler of independent Haiti, Jean-Jacques Dessalines. The lyrics are by Justin Lhérisson and it was composed by Nicolas Geffrard. Haiti adopted the anthem, as a result of a competition held in 1903, on the occassion of Haiti's centennial on January 1, 1904.

Note: The Kreyòl text is different from the French version.

La Dessalinienne

Haitian Creole lyrics

La Desalinyèn
Pou Ayiti peyi Zansèt yo
Se pou-n mache men nan lamen.
Nan mitan-n pa fèt pou gen trèt
Nou fèt pou-n sèl mèt tèt nou.
Annou mache men nan lamen
Pou Ayiti ka vin pi bèl.
Annou, annou, met tèt ansanm
Pou Ayiti onon tout Zansèt yo.
Pou Ayiti onon Zansèt yo
Se pou-n sekle se pou-n plante.
Se nan tè tout fòs nou chita
Se li-k ba nou manje.
Ann bite tè, ann voye wou
Ak kè kontan, fòk tè a bay.
Sekle, wouze, fanm kou gason
Pou-n rive viv ak sèl fòs ponyèt nou.
Pou Ayiti ak pou Zansèt yo
Fo nou kapab vanyan gason.
Moun pa fèt pou ret avèk moun
Se sa-k fè tout Manman ak tout Papa
Dwe pou voye Timoun lekòl.
Pou yo aprann, pou yo konnen
Sa Tousen, Desalin, Kristòf, Petyon
Te fè pou wet Ayisyen anba bòt blan.
Pou Ayiti onon Zansèt yo
Ann leve tèt nou gad anlè.
Pou tout moun, mande Granmèt la
Pou-l ba nou pwoteksyon.
Pou move zanj pa detounen-n
Pou-n ka mache nan bon chimen.
Pou libète ka libète
Fòk lajistis blayi sou peyi a.
Nou gon drapo tankou tout Pèp.
Se pou-n renmen-l, mouri pou li.
Se pa kado, blan te fè nou
Se san Zansèt nou yo ki te koule.
Pou nou kenbe drapo nou wo
Se pou-n travay met tèt ansanm.
Pou lòt peyi ka respekte-l
Drapo sila a se nanm tout Ayisyen.

French lyrics

(Note: The French text is different from the Haitian Creole version.)

La Dessalinienne
Pour le Pays,
Pour la Patrie,
Marchons unis,
Marchons unis.
Dans nos rangs point de traîtres!
Du sol soyons seuls maîtres.
Marchons unis,
Marchons unis
Pour le Pays,
Pour la patrie,
Marchons, marchons, marchons unis,
Pour le Pays,
Pour la Patrie.
Pour les Aïeux, pour la Patrie
Béchons joyeux, béchons joyeux
Quand le champ fructifie
L'âme se fortifie
Béchons joyeux, béchons joyeux
Pour les Aïeux, pour la Patrie
Béchons, béchons, béchons joyeux
Pour les Aïeux, pour la Patrie
Pour le Pays et pour nos Pères
Formons des Fils, formons des Fils
Libres, forts et prospères
Toujours nous serons frères
Formons des Fils, formons des Fils
Pour le Pays et pour nos Pères
Formons, formons, formons des Fils
Pour le Pays et pour nos Pères
Pour les Aïeux, pour la Patrie
O Dieu des Preux, O Dieu des Preux!
Sous ta garde infinie
Prends nos droits, notre vie
O Dieu des Preux, O Dieu des Preux!
Pour les Aïeux, pour la Patrie
O Dieu, O Dieu, O Dieu des Preux
Pour les Aïeux, pour la Patrie
Pour le Drapeau, pour la Patrie
Mourir est beau, mourir est beau!
Notre passé nous crie:
Ayez l'âme aguerrie!
Mourir est beau, mourir est beau
Pour le Drapeau, pour la Patrie
Mourir, mourir, mourir est beau
Pour le Drapeau, pour la Patrie.


English translation (of French lyrics)

(See note at French lyrics)

For our country,
For our forefathers,
United let us march.
Let there be no traitors in our ranks!
Let us be masters of our soil.
United let us march
For our country,
For our forefathers.
For our forebears,
For our country
Let us toil joyfully.
May the fields be fertile
And our souls take courage.
Let us toil joyfully
For our forebears,
For our country.
For our country
And for our forefathers,
Let us train our sons.
Free, strong, and prosperous,
We shall always be as brothers.
Let us train our sons
For our country
And for our forefathers.
For our forebears,
For our country,
Oh God of the valiant!
Take our rights and our life
Under your infinite protection,
Oh God of the valiant!
For our forebears,
For our country.
For the flag,
For our country
To die is a fine thing!
Our past cries out to us:
Have a disciplined soul!
To die is a fine thing,
For the flag,
For our country.

See also

External links